Vector types

biginteger() as_biginteger() is_biginteger()

Arbitrary-Precision Integer Vectors

bigfloat() as_bigfloat() is_bigfloat()

High-Precision Numeric Vectors

NA_biginteger_ NA_bigfloat_ bigpi

Constants

Formatting

format(<bignum_biginteger>) format(<bignum_bigfloat>)

Format a bignum vector

Operations

bignum-arith

Arithmetic operations

bignum-compare

Comparison operations

bignum-math

Mathematical operations

bignum-special

Check for special values

seq(<bignum_vctr>)

Sequences of bignum vectors